Optredens

Contact

Foto's

 
 

 

Naam & streek van afkomst

De vendeliers Alferitax Krawabelli komen uit Lille, een gemeente in Vlaanderen (België), gelegen een 40-tal km van Antwerpen. Daarom noemt men de streek “Antwerpse Kempen”. “Alferitax Krawabelli” verwijst naar deze afkomst.

TAXANDRIA is de oude naam voor KEMPEN en vroeger noemde men een vendelzwaaier een ALFERIS. De samenvoeging ALFERITAX staat dus voor KEMPENSE VENDELIER.
KRAWABELLI is de samenvoeging van KRAWATEN en SIGNUM BELLI. Krawaten is de bijnaam van de Lillenaren en afkomstig van Croatië. Signum Belli is de naam voor vaandels in de oudheid. Het vendelzwaaien heeft immers zijn wortels in het leger en de gilden en het zwaaien der vlaggen was dikwijls een goed signaal of een Signum Belli, zelfs in oorlogstijd. Krawabelli betekent dus zoveel als: Lillenaren met een vlag of vaandel.
Lillenaren die met een vlag zwaaien zijn dus Kempische vendeliers, vandaar de naam Alferitax Krawabelli.

Het vendelzwaaien zou afkomstig zijn uit het leger en de aloude schuttersgilden. Het is wellicht even oud als het vaandel zelf: 8 à 10 eeuwen (feodale tijd/leenstelstels). Vooral in Vlaanderen is het goed bewaard gebleven en is het van generatie op generatie overgedragen.
Bepaalde figuren zijn beladen met historische symboliek. Ongetwijfeld heeft het een feestelijke traditie, want bij alle oorsprongen vindt men één lijn terug: overwinning-loven-bezit-feest!!!

In Lille wordt het vendelzwaaien reeds beoefend sinds 1955 en Alferitax Krawabelli ontstond in 1985 uit een plaatselijk jeugdbeweging.
De mooie kleurrijke vlaggen waarmee Alferitax Krawabelli zwaait, tonen de verbondenheid met gemeente, parochie, provincie, regio, land en Europa.

Naar analogie met de Lilse gemeentekleuren, dragen de vendeliers van Alferitax Krawabelli een blauw-gele, historisch verantwoorde kledij.
Het uniform bestaat uit een kiel en kniebroek, gecombineerd met een rode gordel, lange  rode kousen en zwarte schoenen. Een blauwe muts met geel-blauwe veren benadrukt het feestelijke en folkloristische karakter.

Met grote vlaggen (1.8 x 2m) aan een stok (2.5m) met tegengewicht (samen 7kg) worden sierlijke en spectaculaire figuren gecombineerd tot een oogstrelend vlaggenspel en een boeiend kijkstuk!